ش ف ر

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . ) ذجس ِٓ شؼرحشٌح شٍ١ٌٍح سلاط (ًهو حزهى٘ سشهِ طخهٌٕح دشهر رٛهػأ ًهلٚ سشهِ ذهّحٌخر شه١ٔخؼٌحٚ سشِ كٍفٌح دشر رٛػأ ًلٚ سشِ ذّحٌح ٌٝٚ٤ح ٟف أشم٠ شؼوس شثخِ خٙ١ف ٍٝط ِٓ = ويكاموس:جذور

2023-02-04
    يقطع معجم ف
  1. ﮟﯿﺋﺎﮕﻟ
  2. ل